DVD – הזמן את ה

 

על מנת להזמין את ה-דיוידי נא להוריד את

הקובץ המסומן למטה, להדפיס אותו ולשלוח לכתובת הבאה

MEJUF
70 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS

בצירוף € 18 + € 5 דמי משלוח

תלוש הזמנה ל-דיוידי שלמה זלינגר