תודות

: נוצר בתמיכת

הקרן לזכרון השואה *

עמותת ידידי שלמה זלינגר – L’AMISSAT *

העמותה לזכר יהודי צרפת – MEJUF *

—————————————————-

: ביצוע

לפי תסריט של אלן בראון ובאטריס  הרולד – אסקולי *

עצוב האתר – ברונו מניון *

גרפיקה – פרנק הרשר *

צילום – רותי זלינגר *

וידאו, הקלטה ותמונות – אלן בראון *